fbpx

בר | תלפיות, בעלי המלאכה

נולדתי בעיר ירושלים בבית ששומר תורה ומצוות ומדקדק בהלכה ואף מהמחמירים של מאה שערים. מצאתי את עצמי ברחובות חשוכים וקרים נלחמת על הגוף שלי על הדעת על הרכוש. בהתמזל מזלי להשאר עדיין נושמת בזכות העיר ירושלים, שלא נתתי למיליוני שברירי שניה של רצון עז לא להשאר

מבצעת: מרים אנגל

סיפורים נוספים