fbpx

העיגול של ליאורה | תצפית עומריה , טלביה (כיכר על רחוב מרטין לות'ר קינג )

הוא היה מסור, רוצה, קרוב,
אני כל פעם לקחתי צעד אחורה.
"יש לי עיגול, שהוא שלי, ואתה לא יכול לעבור אותו"
אמרתי לו, נדהמת ממהירות החיבור שלו.
ממהירות הכנות שלי, הסקרנות.
אני צריכה זמן,
ואתה.. אתה… מהר כמו… כמו אור.
כן.
אני על זמן אתה על אור.

מבצעת: מרים אנגל

סיפורים נוספים