fbpx

ניצן ואביאל | נחלאות

יצאנו לדייט או שניים, ואז אלוהים או ההיא שאחרית על תפעול האלגוריתמים ולהכיר בינינו, החליטה שנמאס לה, והיא רוצה לצאת לשבתון לתקופה, ושלחה את כולם לבתים. בחוץ השתוללה מגפה, ואנחנו נכנסנו לבית, והמשכנו להתאהב זה בזאת. הנגיף הקשה על אנשים לנשום, ואנחנו לא נשמנו מהתרגשות.

מבצעים: מרים אנגל וסרגיי שמוטה שירה: ניר דגני

סיפורים נוספים